Sikkerhedsstyring samt efterlevelse af lovgivning og regulering

Informationssikkerhed beskytter det, vi kalder CIA: Confidentiality (fortrolighed), Integrity (integritet) og Availability (tilgængelighed) af virksomhedens data. Derfor

  • henhører det under den øverste ledelses overordnede ansvar.
  • er det en beskrevet, kontinuerlig proces, der sikrer overensstemmelse mellem it og de forretningsmæssige målsætninger.

Med vores ”Governance”, ”Risk” og ”Compliance” ydelser understøtter vi informationssikkerheden i organisationen. Det betyder:

  • at kunden overholder forretningens relevante sikkerhedsstandarder og reguleringer ved at implementere et centralt Information Security Management System (ISMS).
  • at kunden får indarbejdet eksterne standarder, reguleringer og lovgivningskrav i form af sikkerhedspolitikker, procedurer og kontroller, der passer til virksomheden, og som samtidig sikrer en ensartet sikkerhed på tværs af organisationen.

Ved at imødegå interne risici og sikre compliance ved at synkronisere sikkerhedsprocedurer og tekniske kontroller til eksterne krav, hjælper vi med at skabe en stærk organisation, der kan modstå eksterne trusler.

Sikkerheden starter med god ledelse

Kontakt os