PaxSafe Persondata

EU Persondataforordningen betyder, at virksomheder dybest set bliver nødt til at revurdere og omstrukturere den måde, hvorpå de opsamler og håndterer erhver form for personoplysninger. Virksomheder skal kunne dokumentere overholdelse af forordningen ved hjælp af interne procedurer og politikker. Med PaxSafe Persondata er det nemt og hurtigt at få styr på juraen.

Hvorfor PaxSafe Persondata?

I løbet af få timer er det muligt at få styr på de processer, som loven stiller krav om. PaxSafe Persondata er udviklet med enkelthed og overblik for øje og programmet hjælper dig med at gennemgå og beskrive virksomhedens aktiviteter, som vedrører persondata. Programmet leder dig igennem en styret proces og stiller dig en række spørgsmål, som du skal besvare. På baggrund af dine besvarelser genererer programmet de relevante dokumenter og samler dem et sted, så de kan findes, når de skal bruges:

 • Databehandleraftaler
 • Samtykkeerklæringer
 • Behandlingsfortegnelser
 • Databeskyttelsespolitikker
 • Databrudsrapporter
 • Databrudsunderretninger til Datatilsynet
 • Aftaler om fælles dataansvar

Det du får

 • Ubegrænset antal brugere til programmet, således at I kan samarbejde om løsningen af opgaven.
 • Programmet auto-genererer og præsenterer de lovpligtige dokumenter.
 • Ønsker Datatilsynet adgang til nogle af dine dokumenter skal du bare trykke på ‘download’ og sende dem afsted.
 • Sikkerhedshændelser, der involverer persondata, skal rapporteres til myndighederne inden for 72 timer. Programmet indeholder en funktion, som gør det muligt for dig hurtigt og nemt at registrere og anmelde et databrud.
 • Programmet auto-genererer de nødvendige databehandleraftaler.
 • Et dashboard giver dig det fulde overblik over jeres aktiviteter og de dokumenter, som du har udarbejdet.

 

Download PaxSafe Persondata løsbladen for information om abonnementer og priser.

 

Får styr på forordningen

Kontakt os