Managed Firewall Services

Antallet af cyber-angreb og de resulterende konsekvenser som driftstab og store udgifter til at genskabe en sikker it-infrastruktur er vokset markant i de senere år. Samtidig trådte ny EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft, hvorefter overtrædelser potentielt kan medføre så høje bødestraffe, som i sig selv kan true virksomhedens overlevelse.

SecuriPax’ Managed Firewall Service er specifikt udviklet til at imødekomme de behov, som dette giver anledning til. Vi har sammensat en pakke med elementer, som bygger på vores mangeårige erfaring med dels at skabe solide tekniske sikkerhedsløsninger og dels at etablere en tilstrækkelig og smidig organisatorisk sikkerhed, som det bl.a. er krævet i databeskyttelsesforordningen.

Pax Managed Firewall - hvad tilbyder vi?

Servicen retter sig mod ”Next Generation” firewall-installationer baseret på produkter fra Check Point og Cisco med avancerede beskyttelsesmekanismer som f.eks.: IPS, anti-virus kontrol, URL-filtrering, Application Control, Identity Awareness, HTTPS inspection, Anti-Bot beskyttelse og Data Loss Prevention.

Sikker drift af firewall-miljøet

  • Remote driftsovervågning 24x7. Remote overvågning af kundens firewall-miljø 24x7, så driftsproblemer straks konstateres og giver mulighed for hurtig reaction.
  • SecuriPax MPLS forbindelse. SecuriPax etablerer en dedikeret, fuldt overvåget og sikret MPLS-forbindelse til kundens netværk for altid at have uhindret remote adgang i tilfælde af driftsproblemer for firewall’s, nedbrud på Internetforbindelsen, DDoS angreb m.m.
  • Proaktiv forebyggelse af driftsproblemer. Når overvågningen indikerer potentielle problemer kan vi enten straks gribe ind og forhindre problemerne eller sammen med kunden lægge en plan for en proaktiv problemhåndtering.
  • Akut reaktion ved driftsproblemer. Når vi via overvågningen konstaterer et nedbrud relateret til firewall’en, griber vi straks ind og får genoprettet fuld drift uden unødig ventetid. Også om natten og i weekenden.
  • Vagttelefon 24x7. SecuriPax’ sikkerhedskonsulenter kan nås 24x7 ved akutte driftsproblemer i firewall-miljøet.
  • Remote backup og restore-tests for firewall’s. Vi foretager regelmæssig remote backup af alle firewall-konfigurationer og gennemfører halvårlige restore-tests i SecuriPax’ testlab m.h.p. at vurdere sandsynligheden for, at disaster-recovery planerne for firewall-miljøet faktisk vil virke, hvis behovet skulle opstå.
  • Kontinuerlig patch-management proces. Vores patch management proces sikrer, at vi til stadighed holder firewall-systemerne opdateret både i forhold til producenternes sikkerhedsrettelser og i forhold til nye funktioner. Det kan blive afgørende for hurtigt at kunne imødegå fremtidige nye trusler.

Ændringer af firewall-miljøet

SecuriPax’ sikkerhedskonsulenter har mange års professionel erfaring med sikker firewall-konfiguration og har alle en række krævende sikkerhedscertificeringer som CISSP og CCSE. Dette udgør et solidt fagligt fundament og sikrer, at konfigurationsændringer ikke ved en fejl kommer til at underminere virksomhedens it- og datasikkerhed.

  • Change management. Vi aftaler med hver enkelt kunde, hvordan rammerne for en effektiv change management proces skal være. Dokumentationsniveau og fleksible godkendelsesprocedurer afpasses til ændringernes karakter.

Compliance og governance

PaxRisk risikovurdering
En PaxRisk risikovurdering for firewall-sikkerheden fokuserer på alle de aspekter, som har betydning for en virksomheds valg af en    hensigtsmæssig politik og strategi for den firewallmæssige beskyttelse af virksomhedens værdier. Dette omfatter forretningens egen virkelighed, men vil samtidig også inddrage de lovkrævede privacy-aspekter, som f.o.m. maj 2018 er obligatoriske i hht. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).
 

PaxPolicy: Politikker og retningslinjer for firewall-anvendelsen
SecuriPax udarbejder sammen med virksomheden de politikker og retningslinjer, som skal være gældende for arbejdet med firewall-sikkerheden. Dette skaber den nødvendige ledelsesforankring i overensstemmelse med kravene i EU GDPR og modvirker uudtalte forventninger om sikkerheden, som først bliver tydelige efter at skaden er sket.

Få en Managed Firewall løsning

Kontakt os