Holdet

Velkommen til fremtidens vagtselskab: et hold af konsulenter med en stor teknisk forståelse og færdigheder, der supplerer hinanden på tværs af organisationen. Alle har vi en fælles passion for informationssikkerhed og for at gøre den virtuelle verden mere tryg for os alle - såvel mennesker som virksomheder og samfund.

Vi arbejder ud fra, at informationssikkerhed skal være forankret i virksomhedens processer og målsætning. Sikkerheden skal således blive en vigtig del af virksomhedens dna. Det er derfor nødvendigt for SecuriPax’ konsulenter både at mestre de tekniske og strategiske kompetencer. Vi er i dag et stærkt hold af konsulenter med vidt forskellige baggrunde: ingeniører, økonomer, netværkseksperter og programmører.

Vi lægger stor vægt på at lære fra hinanden, og at holdet hele tiden udvikler sig. Vi er certificeret i følgende:
 

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) er en uafhængig international certificering, der viser, at man har en dyb teknisk og ledelsesmæssig viden og erfaring, der gør én i stand til at designe og implementere overordnede sikkerhedsprogrammer med henblik på at beskytte virksomheder og organisationer mod sofistikerede angreb.

CheckPoint CSSA (Certified Security Administrator) og CSSE (Certified Security Expert). Disse to certificeringer viser en stor viden omkring Check Point sikkerhedssystemer.

CISA (Certified Information Systems Auditor)/ISACA  er en uafhængig  international certificering for revisions- og kontrolfunktioner inden for informationssikkerhed.

ESL (Eksamineret it-sikkerhedsleder) er en dansk uddannelse for it-sikkerhedsledere med fokus på de faglige, ledelsesmæssige og etiske kompetencer, som kræves for at kunne forestå en organisations sikkerhedsfunktion.

Certifikat i persondataret er et master-kursus på Syddansk Universitet (SDU) i persondataretlige problemstillinger og databeskyttelsesforordningens regler, herunder sikring af compliance ved udarbejdelse af Data Protection Impact Assessment (DPIA), databeskyttelsesrådgivers (Data Protection Officer, DPO) opgaver og ansvar, betingelser og principper for behandling af personoplysninger, regler for internationale dataoverførsler, udarbejdelse af lovpligtigt informations- og dokumentations¬materiale m.m.

Vi er et team af konsulenter, der nu lever for og af vores store interesse for it-sikkerhed. Hvis du er typen, der gerne vil sørge for at tingene bliver gjort rigtigt, så har vi plads til dig.

Sikkerheden er holdarbejde

Kontakt os